INFORMACJE O ZEBRANIACH NA MAILA

Poniżej kilka ważnych informacji, które umożliwią efektywne korzystanie z naszej grupy dyskusyjnej i otrzymywanie wiadomości o zebraniach przesyłanych na skrzynkę e-mail.

Co to znaczy, że należę do grupy dyskusyjnej?
Dla tych mniej zorientowanych pozwolę sobie wyjaśnić. Otóż nasza grupa ma swój adres e-mail (jest to owl-ptn@googlegroups.com ) i zapisanych do niej użytkowników. Wysłanie e-maila przez zarejestrowanego w grupie użytkownika sprawia, że wszyscy jej członkowie otrzymują tą samą wiadomość. Oznacza, to że nie jest konieczne wysyłanie e-maili do pojedynczych użytkowników.
W wiadomości wysłanej do grupy uwidacznia się adres e-mail osoby wysyłającej.

W jaki sposób zapisać się lub wypisać z grupy?
Do grupy można zapisać się na stronie:
https://groups.google.com/forum/#!forum/owl-ptn

gdzie proszę kliknąć link Zapisz się do tej grupy.
Wasz adres e-mail nie jest nikomu udostępniony (poza Googlem, który obsługuje naszą grupę). Z uczestnictwa w grupie można zrezygnować poprzez wysłanie e-maila (może być z pustą treścią) na adres:
owl-ptn-unsubscribe@googlegroups.com

Jeśli inny kolega lub koleżanka chcą się zapisać mogą skorzystać z metod opisanych wyżej lub wystarczy, że skontaktują się ze mną, a wyślę im odpowiednie zaproszenie.
Pamiętaj jednak, aby zapisać do naszej grupy nie musisz mieć konta Google!

Do czego może służyć grupa?
Oczywiście do wysyłania e-mail do wszystkich jej członków. Dzięki temu wszyscy zostaną powiadomieni o ważnych informacjach np. o zebraniach. Ważniejsze jest jednak to, że KAŻDY członek grupy może wysłać do niej wiadomość, a to pozwala nam na szybkie informowania się nawzajem o ważnych publikacjach, konferencjach, informacjach o niebezpiecznych działaniach leków itd. Można wykorzystać grupę do dyskusji o trudniejszych przypadkach. Oczywiście należy robić to bez podawania bez danych personalnych, jakkolwiek wiadomości dochodzą tylko do członków grupy. Grupa może też zamieszczać pliki.

Wszystkie informacje o zebraniach i ważnych informacjach, które umieszczę na stronie WWW Oddziału będę przesyłał również do grupy (czyli będą Państwo uzyskiwać te wiadomości, na otrzymywanie których Państwo wyrazili zgodę)

Czy każda wiadomość wysłana do grupy będzie rozpowszechniona?
Aktualnie wiadomości są moderowane, co oznacza, ze administrator decyduje o tym, czy wiadomość zostanie rozesłana, czy nie. Zaletą tego jest to, że uniemożliwia to rozpowszechnianie wiadomości niepożądanych, lecz wadą konieczność oczekiwania na moderowanie wiadomości. Jeśli użytkownicy zdecydują się na to, że wiadomości do grupy będą niemoderowana wówczas można to zrobić bez problemu.

Strona www naszej grupy to http://groups.google.com/group/owl-ptn
Nie należy jej mylić ze stroną naszego Oddziału (www.ptn.org.pl).

Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Mam nadzieję, że nasza grupa może posłużyć dobrej wymianie wiadomości i wiedzy! Poinformujcie o naszej grupie kolegów

dr Jan P. Mejnartowicz,
Sekretarz Zarządu
Administrator Stron WWW Oddziału, http://www.ptn.org.pl
owl@ptn.org.pl