Jak zapisać się do PTN - aktualizacja 2016

Od 2016 roku nowe zasady zapisywania się do PTN i konieczność odnowienia członkostwa dla dotychczasowych członków.
Zasady opisane są na stronach PTN: https://ptneuro.pl/czlonkostwo

Zobacz również post: Nowe zasady opłacania składek

Jeśli chcesz być członkiem PTN jeszcze w roku 2015  wówczas w celu zapisania się do PTN należy:

  1. Wypełnić formularz karty ewidencyjnej w formacie pdf, który można pobrać stąd: [Karta ewidencyjna].  Do odczytania i wydrukowania formularza nie jest potrzebny żaden program, ale jeśli chcesz zachować kartę na swoim komputerze wówczas potrzebujesz do otwarcia tego pliku Acrobat Reader.
  2. Formularz wydrukować obustronnie na kartce formatu A4.
  3. Wypełnić formularz
  4. Przekazać formularz Przewodniczącemu lub Sekretarzowi Oddziału.

Ile wynosi składka ... ?

Od roku 2008 podstawowa składka wynosi 100 złotych rocznie. Składka obniżona wynosząca 50 złotych dotyczy członków towarzystwa bez specjalizacji.
Składka za poprzednie lata to 50 złotych.

Jak opłacić składkę ... ?