17.11.2017

Zebranie dn. 02.12.2017 sobota godz. 10.00

Zebranie dn. 02.12.2017 sobota godz. 10.00,
Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego, ul. Rokietnicka 7, Poznań 
uwaga wyjątkowo sala 2008,
Anna Maria Pękacka
Dysfagia - nowoczesna diagnostyka i terapia w chorobach układu nerwowego u dorosłych (wykład w języku polskim)
Wykład wygłosi Pani Anna Maria Pękacka, MSc, kierownik Działu Logopedii, Oddziału Neurorehabilitacji i Rehabilitacji Mięśniowo-Szkieletowej w Zürcher RehaZentrum Wald (Szwajcaria).
Anna Maria  Pękacka jest wybitną neurologopedką kierującą przodującym  w Europie ośrodkiem rehabilitacji neurologopedycznej .
Zagadnienia diagnostyki i terapii dysfagii są niezwykle ważne i często zaniedbywane w praktyce oddziałów neurologicznych, Pani doktor będzie tylko jeden dzień w Poznaniu i mamy unikalną okazję wysłuchać  wykładu wybitnego eksperta  tym zakresie, wobec czego zapraszamy gorąco na spotkanie.

01.06.2017

Walne Zebranie członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTNSzanowni Państwo!
Niniejszym ogłaszamy, że najbliższe Walne Zebranie członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego odbędzie się dnia 1 lipca 2017 roku.

Wybór terminu podyktowany jest statutem PTN (konieczność odpowiednio wcześniejszego poinformowania) i pomyślnie poparty głosowaniem, które przeprowadziliśmy drogą internetową.

Walne Zebranie członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN rozpocznie się o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, w sali nr 1010.

Przypominamy, że  czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które opłaciły składkę na rok 2017 lub są zwolnione z opłacania składki. Zarząd Oddziału otrzymał listę członków Oddziału z uwzględnieniem płatności na dzień 2-05-2017 roku.

O programie poinformujemy w najbliższym czasie, ale już wyłącznie drogą e-mailową.

łączymy pozdrowienia
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski                      dr med. Jan P. Mejnartowicz
Prezes OWL PTN                                                              sekretarz OWL PTN

01.03.2017

Zebranie szkoleniowe OWL PTN sobota dnia 11.03.2017 godz. 10:00

Informujemy, że najbliższe zebranie szkoleniowe planowane jest na sobotę dnia 11.03.2017 o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, w sali nr 1010

1) prof. dr hab. med. Mariusz Puszczewicz "Znaczenie diagnostyczne przeciwciał przeciwjądrowych" 
 
2) prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski "Czego nauczyli mnie moi pacjenci z bólami głowy?"