11.02.2020

Zebranie OWL PTN dnia 22.02.2020 (sobota) godzina 10:00


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie wszystkich zapraszamy na najbliższe zebranie OWL PTN, które odbędzie się w sobotę dnia 22.02. 2020 r. o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 (Sala 1010)


Aktualny program spotkania (na dzień 11-02-2020)

Droga wgłąb: "Głęboka stymulacja mózgu i terapie infuzyjne (duodopa/apomorfina) w leczeniu choroby Parkinsona- zasady kwalifikacji i  prowadzenie chorych." - dr n. med. Jolanta Florczak-Wyspiańska i dr n. med. Karolina Popławska-Domaszewicz. Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wykład sponsorowany przez firmę Abbvie)

"Daleko od szosy. Diagnostyka chorób neurogenetycznych w Polsce"
. Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kręte ścieżki diagnostyki różnicowej: "Pacjent z postępującym, asymetrycznym niedowładem. Prezentacja przypadku." - lek. Maria Kamieniarz, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Oddziałem Leczenia Udarów, SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

Łączymy pozdrowienia

prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski  - Prezes OWL PTN

i

dr n. med. Jan P. Mejnartowicz  - Sekretarz OWL PTN

06.02.2020

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi neurologa Jarosława Wronki.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 7.02.2020r o godz 12:00 w kaplicy na cmentarzu na Naramowicach przy ul. Jasna Rola 43 w Poznaniu.
Koleżanki i Koledzy z Wielkopolsko-Lubuskiego PTN  

05.12.2019

Konferencja Onkoneurologia i jej miejsce w systemie kompleksowej opieki zdrowotnej

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję
"Onkoneurologia i jej miejsce w systemie kompleksowej opieki zdrowotnej"
organizowanej przez Sekcję Onkoneurologii PTN.

Konferencja odbędzie się 14.12.2019  w Poznaniu - szczegóły i program pod linkiem:

Udział w konferencji jest bezpłatny.