07.04.2018

Zebranie szkoleniowe OWL PTN 14.04.2018 (sobota)

Najbliższe zebranie szkoleniowe odbędzie się w sobotę dnia 14.04.2018 (sobota) o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, w sali nr 1010

Tematyka zebrania

dr n. med. Alicja Kalinowska: Trening poznawczy w stwardnieniu rozsianym: dla kogo, kiedy i dlaczego?
dr n. med. Mikołaj Pawlak: Postępy w diagnostyce neuroobrazowej w stwardnieniu rozsianym i udarze mózgu.

Kolejne zebrania w bieżącym roku akademickim  przewidziano w dniach 19.05.2018 oraz 23.06.2018 (zebranie wspólne z Oddziałem Gdańskim PTN) 

łączymy pozdrowienia
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski                      dr n. med. Jan P. Mejnartowicz
Prezes OWL PTN                                                              sekretarz OWL PTN

31.12.2017

Zebranie dn. 13.01.2018 sobota godz. 10.00POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROLOGICZNE
ODDZIAŁ WIELKOPOLSKO-LUBUSKI
oraz
POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROFIZJOLOGII KLINICZNEJ
Oddział Wielkopolski

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
na spotkanie naukowo-szkoleniowe,
które odbędzie się w dniu 13.01.2018 r. (sobota)
Sala wykładowa nr. 1010 Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul, Rokietnicka 8
w godzinach 10:00 – 12:00.


Program spotkania naukowego:
1) Dr n. med. Artur Drużdż - Co powinniśmy wiedzieć na temat współczesnych metod diagnostyki i leczenia dystonii?


Pozostałe tematy przedstawiać będzie zespół Kl. Neurologii i Chorób Nacz. Ukł. Nerwowego:
2) prof. dr hab. Radosław Kaźmierski - Nowe kryteria diagnostyczne i terapia otępienia z ciałami Lewy'ego (link http://n.neurology.org/content/early/2017/06/07/WNL.0000000000004058) 

3) lek. Paweł Kram - Nietypowe powikłania leczenia natalizumabem w SM

W imieniu Zarządu OWL PTN życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności i realizacji swoich zamierzeń w Nowym 2018 Roku.

Serdecznie zapraszamy
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski

dr n. med. Jan P. Mejnartowicz
Sekretarz OWL PTN

17.11.2017

Zebranie dn. 02.12.2017 sobota godz. 10.00

Zebranie dn. 02.12.2017 sobota godz. 10.00,
Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego, ul. Rokietnicka 7, Poznań 
uwaga wyjątkowo sala 2008,
Anna Maria Pękacka
Dysfagia - nowoczesna diagnostyka i terapia w chorobach układu nerwowego u dorosłych (wykład w języku polskim)
Wykład wygłosi Pani Anna Maria Pękacka, MSc, kierownik Działu Logopedii, Oddziału Neurorehabilitacji i Rehabilitacji Mięśniowo-Szkieletowej w Zürcher RehaZentrum Wald (Szwajcaria).
Anna Maria  Pękacka jest wybitną neurologopedką kierującą przodującym  w Europie ośrodkiem rehabilitacji neurologopedycznej .
Zagadnienia diagnostyki i terapii dysfagii są niezwykle ważne i często zaniedbywane w praktyce oddziałów neurologicznych, Pani doktor będzie tylko jeden dzień w Poznaniu i mamy unikalną okazję wysłuchać  wykładu wybitnego eksperta  tym zakresie, wobec czego zapraszamy gorąco na spotkanie.