2.06.2020

Zebranie (on-line) OWL PTN 27-06-2020 (sobota) godzina 10:00

Zarząd Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego pragnie poinformować Państwa o planach związanych z aktywnością Polskiego Towarzystwa Neurologicznego a Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Towarzystwa w szczególności.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną wszystkie zebrania i spotkania naukowe zostały odwołane, podobnie nie jest również możliwe na razie przeprowadzenie wyborów w oddziałach PTN oraz wybór delegatów na odwołany decyzją Zarządu Głównego XXIV Zjazd PTN w Lublinie, planowany na wrzesień bieżącego, 2020 roku. Zjazd ten najpewniej odbędzie się we wrześniu 2021.
Spotkania Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego są również wstrzymane do momentu, aż sytuacja w kraju ulegnie normalizacji.
Nie mniej jednak obecnie odbywają się liczne spotkania naukowe online, w których warto brać udział.
PTN prowadzi edukację w formie webinariów organizowanych przez zespół redakcyjny portalu www.neuroedu.pl. Zaplanowane zostały stałe terminy - każda środa o godz. 19.00 - 21.00 i każdy piątek 19.00-20.00. Całość webinariów będzie rejestrowana i możliwa do obejrzenia na stronie www.neurodeu.pl. W czasie każdego spotkania można zadawać ekspertom pytania w formie chatu a webinary gromadzą sporą grupę zainteresowanych.

Nie ma też możliwości zorganizowania zebrania Oddziału w celu prezentacji przypadków.
Wszystkim osobom, dla których taka prezentacja jest ważna (np. dla potrzeb realizacji programu specjalizacji), proponujemy organizację telekonferencji z wykorzystaniem platformy do telekonferencji ZOOM (www.zoom.us). Podczas telekonferencji osoby chętne mogą zaprezentować interesujące przypadki. Planowany czas na przedstawienie to 10 minut (krótko i na temat), po prezentacji 5 minut na dyskusję.
Zebranie planowane jest na 27-06-2020 (sobota) godzina 10:00-11:30.  Czas zależny od liczby przypadków.


Link do telekonferencji zostanie przesłany później.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy dużo zdrowia,
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski  - Prezes OWL PTN
i
dr n. med. Jan P. Mejnartowicz  - Sekretarz OWL PTN

19.02.2020

Przesunięcie terminu opłacania składek

Uchwałą ZG PTN przesunięto termin zbierania składek członkowskich na 31 marca każdego roku. Tylko opłacenie składki w tym terminie powoduje nabycie praw wyborczych w roku wyborczym PTN, który właśnie mamy. W tym roku będziemy dokonywać wyboru delegatów na Walne Zebranie PTN w Lublinie, gdzie zostanie wybrany nowy Prezes-Elekt oraz nowy Zarząd Główny. Prosimy o jak najszybsze odnowienie członkostwa poprzez zapłacenie składek:
  • 100 zł – składka regularna
  • 50 zł – lekarze rezydenci
  • 0 zł – emeryci (prosimy emerytów, którzy nie zapisali się do PTN o wejście na stronę www.ptneuro.pl w zakładkę Członkostwo PTN i zarejestrowanie się jako członek PTN)
Opłaty składki i rejestracja członkostwa możliwe są tylko elektronicznie, poprzez zakładkę Członkostwo na stronie www.ptneuro.pl

Przypominamy o konieczności zaznaczenia podczas rejestracji zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, co jest warunkiem otrzymywania Neurokuriera.

11.02.2020

Zebranie OWL PTN dnia 22.02.2020 (sobota) godzina 10:00


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie wszystkich zapraszamy na najbliższe zebranie OWL PTN, które odbędzie się w sobotę dnia 22.02. 2020 r. o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 (Sala 1010)


Aktualny program spotkania (na dzień 11-02-2020)

Droga wgłąb: "Głęboka stymulacja mózgu i terapie infuzyjne (duodopa/apomorfina) w leczeniu choroby Parkinsona- zasady kwalifikacji i  prowadzenie chorych." - dr n. med. Jolanta Florczak-Wyspiańska i dr n. med. Karolina Popławska-Domaszewicz. Klinika Neurologii, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (wykład sponsorowany przez firmę Abbvie)

"Daleko od szosy. Diagnostyka chorób neurogenetycznych w Polsce"
. Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kręte ścieżki diagnostyki różnicowej: "Pacjent z postępującym, asymetrycznym niedowładem. Prezentacja przypadku." - lek. Maria Kamieniarz, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego z Oddziałem Leczenia Udarów, SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

Łączymy pozdrowienia

prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski  - Prezes OWL PTN

i

dr n. med. Jan P. Mejnartowicz  - Sekretarz OWL PTN