Skład zarządu OWL PTN

Prezes:
  • prof.  dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski - Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Mózgu, ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, Poznań, ul. Dojazd 34

Sekretarz:

  • dr n.med. Jan P. Mejnartowicz - Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
    Nowy Szpital w Świebodzinie Sp z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

Skarbnik:

  • dr n. med. Mikołaj Pawlak, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Mózgu, ZOZ MSW w Poznaniu im. prof. L. Bierkowskiego, Poznań, ul. Dojazd 34

Członkowie:

  • dr Maria Andrzejewska
  • dr n. med. Jolanta Florczak-Wyspiańska
  • dr n. med. Alicja Kalinowska-Łyszczarz
  • dr hab. n. med. Maria Łukasik

Adres do korespondencji:
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
SP ZOZ MSW, ul.Dojazd 34, 60–631 Poznań