Skład zarządu OWL PTN

Przewodniczący:
dr n. med. Mikołaj Pawlak

Zastępca Przewodniczącego: nie wybrano

Skarbnik:
lek. Paweł Kram,

Sekretarz:
dr n. med. Jan P. Mejnartowicz

Członkowie Zarządu:
lek. Adam Hirschfeld,
dr n. med. Szymon Jurga,
dr hab. n. med. Alicja Kalinowska,
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski,
lek. Paweł Kram,
dr n. med. Jan P. Mejnartowicz

Siedziba Zarządu Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN:
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytety Medycznego w Poznaniu
Sekretariat Katedry i Kliniki: ul. Przybyszewskiego 49, 60–355 Poznań, tel.: 61 869-15-35