Jak opłacić składkę


Uchwałą ZG PTN w 2020 przesunięto termin zbierania składek członkowskich na 31 marca każdego roku

Opłacenia składek upoważnia do dostępu do dwóch czasopism Polskiego Przeglądu Neurologicznego i Neurologii i Neurochirurgii Polskiej

Wysokość składek 

  • 100 zł – składka regularna
  • 50 zł – lekarze rezydenci
  • 0 zł – emeryci (prosimy emerytów, którzy nie zapisali się do PTN o wejście na stronę www.ptneuro.pl w zakładkę Członkostwo PTN i zarejestrowanie się jako członek PTN)
Opłaty składki i rejestracja członkostwa możliwe są tylko elektronicznie, poprzez zakładkę Członkostwo na stronie www.ptneuro.pl