Jak opłacić składkę


Uwaga od 2016 nowe zasady opłacania składek, opisane tutaj:

http://www.ptn.org.pl/2015/12/od-2016-roku-nowe-zasady-opacania-skadek.html


Zaś składkę za 2015 rok możesz zapłacić przelewem na konto Oddziału:
Oddział Wielkopolsko-Lubuski PTN
PKO BP I o/Poznań
80 1020 4027 0000 1202 0031 0359
tytułem: opłata składki za rok 2015