19.02.2020

Przesunięcie terminu opłacania składek

Uchwałą ZG PTN przesunięto termin zbierania składek członkowskich na 31 marca każdego roku. Tylko opłacenie składki w tym terminie powoduje nabycie praw wyborczych w roku wyborczym PTN, który właśnie mamy. W tym roku będziemy dokonywać wyboru delegatów na Walne Zebranie PTN w Lublinie, gdzie zostanie wybrany nowy Prezes-Elekt oraz nowy Zarząd Główny. Prosimy o jak najszybsze odnowienie członkostwa poprzez zapłacenie składek:
  • 100 zł – składka regularna
  • 50 zł – lekarze rezydenci
  • 0 zł – emeryci (prosimy emerytów, którzy nie zapisali się do PTN o wejście na stronę www.ptneuro.pl w zakładkę Członkostwo PTN i zarejestrowanie się jako członek PTN)
Opłaty składki i rejestracja członkostwa możliwe są tylko elektronicznie, poprzez zakładkę Członkostwo na stronie www.ptneuro.pl

Przypominamy o konieczności zaznaczenia podczas rejestracji zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, co jest warunkiem otrzymywania Neurokuriera.

Brak komentarzy: