18.12.2014

Najbliższe zebrania Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTNSzanowne Koleżanki i Koledzy,
W roku 2015  nasz oddział rozpoczyna cykliczne zebrania szkoleniowe. Dzięki uprzejmości władz uczelni spotkania oddziału  będą odbywały się w
Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego Im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, sala 1010.
(nowy budynek – od strony ul. Przybyszewskiego bezpośrednio - za centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM).
W głosowaniu internetowym większość Państwa opowiedziało się za terminem sobotnim, wydaje się, że ten termin najmniej będzie kolidował z naszymi obowiązkami zawodowymi. Jak pisaliśmy poprzednio chcielibyśmy aby spotkania odbywały się  z nieco mniejszą częstością, jednak aby stały na wysokim poziomie merytorycznym.
Terminy spotkań  do wakacji ustalone w oparciu o dostępność sali wykładowej, a także możliwie nie kolidujące z innymi wydarzeniami kongresowymi i szkoleniowymi w zakresie neurologii to:
(soboty godz. 10.00) 24 stycznia 2015;  28 lutego 2015;  18 kwietnia 2015;  16 maja 2015
i  13 czerwca 2015
Jak podaliśmy wcześniej oprócz wykładów z zakresu neurologii przewidziany jest cykl szkoleniowy „Co neurolog wiedzieć powinien”. Rozpoczniemy od cyklu zajęć z kardiologii, następnie przewidziane są cykle szkoleniowe z dziedziny psychiatrii, chorób transmisyjnych, zagadnień prawnych i inne. 
Do cyklu szkoleń z dziedziny kardiologii udało się już pozyskać wybitnych ekspertów z tej dziedziny.
Program pierwszych 3 spotkań podajemy poniżej:
24. 01. 2015r
Prof. dr hab. med. Radosław Kaźmierski (Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego UM Poznań - Czy można umrzeć ze strachu? Czyli o wpływie układu nerwowego na układ krążenia
Prof. dr hab. med. Stefan Grajek (Katedra Kardiologii UM w Poznaniu)  -  Nowoczesne leczenie zawału serca – implikacje kardiologiczno – neurologiczne (m.in. jak postępować z chorym z ostrą chorobą wieńcową i udarem mózgu w świetle aktualnych wytycznych kardiologicznych, udar mózgu a stentownie naczyń wieńcowych, włączanie nowych leków antykoagulacyjnych  itp).
Po wszystkich wykładach przewidziana jest dyskusja.
28.02.2015
Prof. dr hab. Andrzej Wykrętowicz (Katedra I Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Chorób Wewnętrznych  UM w Poznaniu)  – Zaburzenia rytmu serca, współczesna diagnostyka i terapia, implikacje kardiologiczno – neurologiczne
Dr n. med. Jan P. Mejnartowicz (Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego UM Poznań) -  Diagnostyka różnicowa zawrotów głowy w izbie przyjęć. (Które zawroty głowy są niebezpieczne dla pacjenta i lekarza ;-)
18 kwietnia 2015
Dr n. med. Marcin Żarowski (Klinika Neurologii Rozwojowej UM Poznań) – Diagnostyka i terapia zburzeń snu oraz zaburzeń przysennych
Dr med. Lech Paluszkiewicz, M.D. (Director of perioperative diagnostics, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Heart and Diabetes Center NRW, University Hospital of the Ruhr University of Bochum) – Wady zastawkowe, jak rozpoznawać, jak leczyć? Profilaktyka udaru mózgu u osób z chorobami zastawek i inne problemy neurologiczno-kardiologiczne
- Interesujące przypadki kliniczne
Programy pozostałych tegorocznych spotkań będą przedstawiane na bieżąco, po ustaleniu terminów z wykładowcami. Jednocześnie przypominamy, że aktualne informacje o zebraniach naszego oddziału znajdziecie Państwo pod adresem www.ptn.org.pl
Zachęcamy również do wpisywania na naszej stronie internetowej się na listę w zakładce „INFORMACJE O ZEBRANIACH NA MAILA (znajdującej się  po prawej stronie na górze), pozwoli to na otrzymywanie zawiadomień o zebraniach na indywidualne adresy mailowe.
Zachęcamy wszystkie koleżanki i kolegów  do uczestnictwa w zebraniach. Zebrania nasze zostały zgłoszone do Naczelnej Izby Lekarskiej jako oficjalna forma kształcenia podyplomowego lekarzy.
Jednocześnie przypominamy kolegom Rezydentom w trakcie staży specjalizacyjnych oraz szanownym Kierownikom Specjalizacji, że zgodnie z nowym aktualnie obowiązującym regulaminem specjalizacji z neurologii „…Lekarz  zobowiązany jest do udziału w co najmniej 50% spotkań oddziałów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i wygłoszenia co najmniej jednego referatu w czasie spotkania oddziału”.
Oczekujemy na Państwa propozycje odnośnie tematyki kolejnych spotkań.

Pozdrawiamy serdecznie,
w imieniu zarządu OWL PTN:
prof.  dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski - Prezes Oddziału
dr n. med. Jan P. Mejnartowicz  - Sekretarz Oddziału
dr n. med. Mikołaj Pawlak – Skarbnik Oddziału

Brak komentarzy: