2.03.2022

Składki na 2022 rok

Szanowane Koleżanki, Szanowni Koledzy

Przypominamy że wraz z końcem miesiąca marca (31-03-2022) upływa wydłużony termin opłacania składek za 2022 roku.

Zachęcamy wszystkich do opłacenia składek zwłaszcza, że uchwałą Zarządu Głównego PTN, większa część, bo aż 70% (do tej pory 50%) składki wpływać biedzie na konto naszego Oddziału.

Wysokość składki to jedyne 100,- PLN dla osób posiadających specjalizację (dotyczy także osób z pierwszym stopniem specjalizacji uzyskanym wg starego trybu szkolenia specjalistycznego ) oraz 50,- PLN dla osób będących w trakcie specjalizacji.

W ramach tego otrzymujemy przynależność do prestiżowego towarzystwa naukowego a także prenumeratę on-line dwóch recenzowanych czasopism: wydawanej w języku angielskim Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, w którym publikowane są prace oryginalne oraz przeglądowe oraz Polskiego Przeglądu Neurologicznego wyjątkowo wartościowy jako materiał źródłowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji.

https://ptneuro.pl/czlonkostwo-ptn

 

Brak komentarzy: