9.11.2019

Zebranie szkoleniowe OWL PTN sobota 23.11. 2019 r.(aktualizacja)

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że najbliższe zebranie szkoleniowe OWL PTN odbędzie się w sobotę dnia 23.11. 2019 r. o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8.
Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy
Aktualny program spotkania (na dzień 16-11-2019):

Prezentacje przypadków:
Pułapki w EEG: warianty normy” - lek. Anna Pietrzak, Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu (15 min)

"Podejrzenie paranowotworowego zapalenia mózgu w przebiegu grasiczaka" - lek. Grzegorz Aleksiejuk, Oddział Neurologii, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu  (15 min)

"Różnicowanie pierwszego epizodu psychotycznego i autoimmunologicznego zapalenia mózgu z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA przy wykorzystaniu zapisu EEG - opis przypadku" - lek. Adam Hirschfeld, Oddział Neurologii i Udarowy, Centrum Medyczne HCP, Szpital im. św. Jana Pawła II (15 min)

Wykład szkoleniowy
"Bóle głowy w szpitalnym oddziale ratunkowym" - dr n. med. Jan P. Mejnartowicz, Oddział Neurologii, Nowy Szpital w Świebodzinie (40 min)


Łączymy pozdrowienia
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski  - Prezes OWL PTN 
i
dr n. med. Jan P. Mejnartowicz  - Sekretarz OWL PTN

Brak komentarzy: