7.04.2018

Zebranie szkoleniowe OWL PTN 14.04.2018 (sobota)

Najbliższe zebranie szkoleniowe odbędzie się w sobotę dnia 14.04.2018 (sobota) o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, w sali nr 1010

Tematyka zebrania

dr n. med. Alicja Kalinowska: Trening poznawczy w stwardnieniu rozsianym: dla kogo, kiedy i dlaczego?
dr n. med. Mikołaj Pawlak: Postępy w diagnostyce neuroobrazowej w stwardnieniu rozsianym i udarze mózgu.

Kolejne zebrania w bieżącym roku akademickim  przewidziano w dniach 19.05.2018 oraz 23.06.2018 (zebranie wspólne z Oddziałem Gdańskim PTN) 

łączymy pozdrowienia
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski                      dr n. med. Jan P. Mejnartowicz
Prezes OWL PTN                                                              sekretarz OWL PTN

Brak komentarzy: