8.01.2017

Zebranie OWL PTN 21.01.2017 godz. 10:00


Najbliższe zebranie szkoleniowe odbędzie się w sobotę dnia 21.01.2017 o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, w sali nr 1010

Tematyka zebrania

1. dr n. med. Anna Potulska-Chromik, Klinika Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

A) Postępy w diagnostyce choroby Pompego i innych chorób spichrzeniowych OUN.

B) Diagnostyka różnicowa stanów podwyższonego stężenia kinazy kreatynowej w surowicy.

2. dr n. med. Paweł Urbanowski, Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu: Patofizjologia i leczenie choroby Pompego (z uwzględnieniem doświadczeń własnych).

3. Dyskusja

4. Po zebraniu przewidziany jest poczęstunek.

łączymy pozdrowienia
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski                      dr med. Jan P. Mejnartowicz
Prezes OWL PTN                                                              sekretarz OWL PTN

Brak komentarzy: