17.01.2016

Planowane terminy zebrań OWL PTN w 2016 roku

Planowane terminy zebrań OWL PTN w 2016 roku 
Kolejne zebrania (soboty od 10.00)
12.03.2016r (Sala 2008) – poświęcone operacyjnym metodom leczenia choroby Parkinsona

02.04.2016r  (Sala 1010) – wspólne posiedzenie z Oddziałem Wielkopolskim Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej  – poświęcone diagnostyce i leczeniu padaczki

04.06.2106r  (Sala 1010) – tematyka zostanie podana w terminie późniejszym

Brak komentarzy: