6.07.2012

III Ogólnopolskie Forum Neurologii Dziecięcej, 12-13 października 2012 r., Poznań


W dniach 12-13 października 2012 roku w Poznaniu odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Neurologii Dziecięcej. Temat przewodni tegorocznej konferencji będzie brzmiał: ,,Nowości i bariery w neurologii dziecięcej”. Wybitni przedstawiciele neurologii dziecięcej, neurologii, epileptologii pediatrii i rehabilitacji przedstawią odmienne punkty widzenia na temat postępowania w różnych sytuacjach klinicznych.
Tematyka konferencji dotyczyć będzie najnowszej wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej, w tym między innymi padaczek, innych stanów napadowych, stwardnienia rozsianego, ADHD, bólów głowy, chorób naczyniowych mózgu, chorób nerwowo-mięśniowych u dzieci oraz powikłań wynikających ze stosowania przewlekłej farmakoterapii.
Zagadnienia poruszane podczas konferencji zostały podzielone na kilka grup tematycznych:

  • SESJA I – Choroby demielinizacyjne
  • SESJA II – Zaburzenia snu
  • SESJA III – ADHD –nowości i bariery w diagnostyce i leczeniu
  • SESJA IV – Kazuistyka w neurologii dziecięcej
  • SESJA V – Bariery w diagnostyce i leczeniu padaczek wieku rozwojowego
  • SESJA VI – Psychogenne napady niepadaczkowe– bariery w ich rozpoznaniu (sesja video)

Organizatorzy Konferencji:
Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych,
Katedra i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydawnictwo Forum Sp. z o.o.

Kierownik naukowy Konferencji: dr hab. med. Barbara Steinborn, Prof. UM

Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne!

Więcej informacji oraz zapisy:
http://www.konferencje-medyczne.pl/forum-neurologii-dzieciecej-nowosci-i-bariery-w-neurologii-dzieciecej/list-intencyjny.html?a=2780/12&f=2780

Brak komentarzy: