14.09.2011

Zebranie Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN 06.10.2011 (aktualizacja)

Plan zebrania Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dniu 06.10.2011 o godzinie 11:00 w sali 1.12  - parter po lewej od wejścia głównego - Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UM, ul. Przybyszewskiego 37 w Poznani


1.Prof. Radosław Kaźmierski "Nowoczesne leczenie udarów mózgu w Katedrze Neurologii w Poznaniu" 30minut
2.Prof. Wiesław L. Nowiński "Komputerowy system wspomagania diagnostyki w udarach niedokrwiennych" 30 minut
3.Prof. Wiesław L. Nowiński "Komputerowe atlasy mózgu w nauczaniu medycyny"

O profesorze Wiesławie Nowińskim
Prof. dr hab. Wiesław Nowiński jest dyrektorem Biomedical Imaging Laboratory w Singapore Bioimaging Consortium należącym do Agency for Science, Technology and Research (ASTA*R) w  Singapurze.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nowoczesnych metod obrazowania mózgu i analizy obrazów medycznych, a także chorób naczyniowych układu nerwowego, metod głębokiej stymulacji mózgu oraz zagadnień neuroinformatyki. Prof. Nowiński zajmuje się także komputerowymi systemami wspomagania decyzji w medycynie oraz nowymi zastosowaniami metod komputerowych w radiologii i neurochirurgii.

Nasz Gość opublikował ponad 490 artykułów naukowych, złożył 53 aplikacje patentowe oraz opracował ze swoim zespołem 24 atlasy mózgu wykorzystywane  szeroko w neurologii, neuroradiologii i neurochirurgii, a także w nauczaniu medycyny na całym świecie.

Dorobek naukowy prof. Nowińskiego  został zauważony na arenie międzynarodowej, czego wyrazem jest przyznanie mu 33 nagród na konferencjach naukowych głównie w dziedzinie neuroradiologii.

Wiesław Nowiński współpracuje z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi w świecie, jest między innymi profesorem radiologii w University of Washington Medical Center w Seattle (USA) oraz wizytującym profesorem w  Harbin Institute of Technology w  Chinach,

Dzięki tzw. grantom dwustronnym ASTA*R i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od ponad 3 lat prof. Nowiński współpracuje także z  Kliniką Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.przewodniczący OWL PTN                             sekretarz OWL PTN
dr med. Adam Niezgoda                              dr med. Adam Szczuciński

Brak komentarzy: