12.05.2008

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 21.05.2008, o godz. 12.oo

21.05.2008, o godz. 12:00
w sali 10 Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, ul. Węgorka 20 (dawniej ul. Miczurina)

1. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3. Wybór nowego Zarządu Oddziału
4. Wybór Delegatów na Walne Zebranie PTN

Brak komentarzy: