19.04.2008

Składki za rok 2008

Szanowni Państwo,

Przypominamy o naszym obowiązku, jakim jest opłacanie składek.


Informujemy, że zgodnie z uchwałą podjętą na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w dniu 20.IV.2007 r. w Poznaniu, od 1.I.2008 r. obowiązuje nowa składka członkowska PTN, wynosząca 100,- PLN dla osób posiadających specjalizację (dotyczy także osób z pierwszym stopniem specjalizacji uzyskanym wg starego trybu szkolenia specjalistycznego ) oraz 50,- PLN dla osób będących w trakcie specjalizacji.


Równocześnie informuję, że ZG PTN na posiedzeniu w dniu 7.XII.2007 r. podjął decyzję o terminie płatności składki członkowskiej, który upływa w dniu 31. stycznia danego roku, a nieopłacona terminowo składka członkowska będzie skutkowała wstrzymaniem (po 3 miesiącach) prenumeraty "Neurologii i Neurochirurgii Polskiej".Jak opłacić składki - kliknij?

Brak komentarzy: