15.11.2005

Przeglądy prasy specjalistycznej

W ramach spotkań OWL PTN odbywają się przeglądy specjalistycznej prasy neurologicznej. Omawiane są wybrane artykuły o różnorodnej tematyce neurologicznej.

Osobą mającą nadzór nad tematyką jest doc. Radosław Kaźmierski. Jeśli któryś z neurologów chciałby omówić wybrany przez siebie artykuł, proszony jest o kontakt doc. Kaźmierskim (e-mail: owl@ptn.org.pl)

Tytuły artykułów omawianych na najbliższym spotkaniu OWL znajdziesz w kolejnych wpisach.

Sposób streszczenia artykułu zamieszczono poniżej:

! w trakcie opracowywania !

Brak komentarzy: