5.05.2018

Zebranie OWL PTN 19.05.2018 - aktualizacja sali zebrania

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Zapraszamy  na spotkanie szkoleniowe pt. „Leczenie żywieniowe w neurologii" dnia 19 maja 2018 r. o godz. 10.00 -12.30

Zebranie odbędzie się  w sali nr 2008 (I piętro) początek jak zwykle o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, (nowy budynek – od strony ul. Przybyszewskiego bezpośrednio - za centrum Kongresowo-Dydaktycznym UM). 

PROGRAM ZEBRANIA:
Cześć I
"Żywienie w neurologii w oparciu o Stanowisko Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów"
- dr n. med. Dorota Mańkowska - Wierzbicka
Oddział Kliniczny Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Część II
Prezentacja przypadku

Dr Tomasz Grzegorski
"Ból głowy samoistny czy wtórny? Dyskusja na przykładzie przypadku klasterowego bólu głowy u 76-letniej kobiety o początku w wieku lat 74".
Klinika Neurologii UM Poznań

Część III
"Finansowanie leczenia żywieniowego przez Narodowy Fundusz Zdrowia"
- mgr Edyta Grabowska – Woźniak
Uczelnia Łazarskiego

Część IV
Dyskusja

Po dyskusji zapraszamy na  Lunch

łączymy pozdrowienia
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski                    dr med. Jan P. Mejnartowicz
Prezes OWL PTN                                                              sekretarz OWL PTN

Brak komentarzy: