1.06.2017

Walne Zebranie członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTNSzanowni Państwo!
Niniejszym ogłaszamy, że najbliższe Walne Zebranie członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego odbędzie się dnia 1 lipca 2017 roku.

Wybór terminu podyktowany jest statutem PTN (konieczność odpowiednio wcześniejszego poinformowania) i pomyślnie poparty głosowaniem, które przeprowadziliśmy drogą internetową.

Walne Zebranie członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN rozpocznie się o godzinie 10:00 w Centrum Biologii Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8, w sali nr 1010.

Przypominamy, że  czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobom, które opłaciły składkę na rok 2017 lub są zwolnione z opłacania składki. Zarząd Oddziału otrzymał listę członków Oddziału z uwzględnieniem płatności na dzień 2-05-2017 roku.

O programie poinformujemy w najbliższym czasie, ale już wyłącznie drogą e-mailową.

łączymy pozdrowienia
prof. dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski                      dr med. Jan P. Mejnartowicz
Prezes OWL PTN                                                              sekretarz OWL PTN