22.05.2014

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN WTOREK dnia 10.06.2014 o godz.11.30

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Niniejszym zapraszamy na zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału, które odbędzie się we WTOREK dnia 10.06.2014 o godz.11.30 w sali seminaryjnej Kliniki Neurologii, ul Przybyszewskiego 49, Poznań.
Na zebraniu tym poza ukonstytuowaniem nowego zarządu Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego zostaną również wybrani delegaci na Walny Zjazd PTN.


łączymy pozdrowienia

przewodniczący OWL PTN                                                     sekretarz OWL PTN
dr med. Adam Niezgoda                                                         dr med. Adam Szczuciński

Brak komentarzy: