6.10.2013

Zebranie szkoleniowe OWL PTN 25.10.2013 o godz. 11.30

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Niniejszym zapraszamy na zebranie szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 25.10.2013 o godz. 11.30 w sali seminaryjnej Kliniki Neurologii UM w Poznaniu.

Tematy zebrania:
1. Agresywna postać SM - aktualne możliwości terapeutyczne  - dr med. Adam Niezgoda
2. Stwardnienie rozsiane - nowości 2013 w teorii i w praktyce - dr med. Alicja Kalinowskaprzewodniczący OWL PTN                                                     sekretarz OWL PTN
dr med. Adam Niezgoda                                                       dr med. Adam Szczuciński

Brak komentarzy: