4.12.2012

Zebranie Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN, piątek, 14 grudnia 2012 godz. 11:00

Szanowne Koleżanki/Szanowni Koledzy,

Niniejszym zapraszamy na zebranie Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN, które odbędzie się w piątek dnia 14 grudnia 2012  o godz. 11.00 w sali seminaryjnej Katedry Neurologii UM (ul. Przybyszewskiego 49, wejście K, I piętro)

tematy zebrania:

1. "Diagnostyka różnicowa w stwardnieniu rozsianym" - prof. dr hab. med. Jacek Losy, kierownik Zakładu Neuroimmunologii Klinicznej Katdry Neurologii UM

2. "Nowe leki w stwardnieniu rozsianym - mechanizmy działania"  dr med. Adam Niezgoda, Katedra Neurologii UM


sekretarz OWL PTN
dr med. Adam Szczuciński

Brak komentarzy: