9.06.2010

Ryzyko różnych wad wrodzonych zwiększa się po stosowaniu kwasu walproinowego we wczesnej ciąży.

W tym tygodniu badacze grupy roboczej d/s leków przeciwpadaczkowych przy EUROCAT publikują w New England Journal of Medicine wyniki badania na temat ryzyka określonych wad wrodzonych po stosowaniu kwasu walproinowego w pierwszym trymestrze ciąży. Ekspozycja na leki w pierwszym trymestrze ciąży zwiększa ryzyko  wad wrodzonych, ponieważ jest to okres, w którym następuje rozwój głównych narządów ciała.  Badaniem objęto 98 075 urodzeń żywych, martwych i poronień sztucznych przeprowadzonych z powodu wad wrodzonych, wybranych z populacji 3,8 miliona urodzeń w 14 krajach Europy w latach 1995-2005.
W badaniu wykorzystano w szerokim zakresie dane Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych prowadzonego od 1997 roku przez Katedrę Genetyki Medycznej w Poznaniu pod kierownictwem prof. Anny Latos-Bieleńskiej.

W badaniu stwierdzono znaczny wzrost ryzyka określonych wad wrodzonych po narażeniu w pierwszym trymestrze na kwas walproinowy w porównaniu z ciążami, w których nie stosowano leków przeciwpadaczkowych Ryzyko urodzenia dziecka z jedną z następujących wad: rozszczepem kręgosłupa , ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej, rozszczepem podniebienia, spodziectwem , polidaktylią, kraniosynostozą  lub wadą ubytkową kończyn było 2-12 razy wyższe dla matek narażonych na działanie kwasu walproinowego w okresie ciąży, w porównaniu z matkami, które nie stosowały bez leków przeciwpadaczkowych w czasie ciąży.

W badaniu porównywano również stosowanie kwasu walproinowego z jednoczesnym stosowaniem innych leków przeciwpadaczkowych i wyniki były podobne. Wskazuje to na fakt, że stosowanie kwasu walproinowego jest związane z większym ryzykiem wad wrodzonych w porównaniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

W niniejszej pracy uwzględniono poważne wady wrodzone, które stwierdza się w 2% ogółu urodzeń. Wiadomo również, że odsetek ten może być dwa do trzech razy wyższy w przypadku stosowania leków przeciwpadaczkowych. Chociaż ryzyko względne kilku wad wrodzonych było większe po ekspozycji na kwas walproinowy po pierwszym trymestrze ciąży, należy pamiętać, że ryzyko tych wad wrodzonych jest nadal niskie i wynosi od 1 do 7 na 1000 kobiet narażonych na lek w ciąży.

Wyniki badania po raz kolejny potwierdzają zasadność zaleceń Amerykańskiej Akademii Neurologii (American Academy of Neurology), co do unikania, o ile to możliwe, stosowania kwasu walproinowego.Zmiana leku przeciwpadaczkowgo na początku ciąży lub w trakcie stanowi duż trudność, przy wyborze leczenia przeciwpadaczkowego u kobiet w wieku rozrodczym należy od razu uwzględniać ryzyko związane ze stosowaniem kwasu walproinowego.

Brak komentarzy: