26.05.2008

Zebranie 30.05.2008, o godz. 12:00

Miejsce: Sala Seminaryjna Kliniki Neurologii w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, Poznań

1. Dr hab.med. Wiesław Bryl - Terapia skojarzona w postępowaniu hipolipemizującym.

2. Mgr Michał Koszla (Solvay Pharma)- Lipanthyl Supra - nowa postać fenofibratu.

Brak komentarzy: