20.11.2005

Adres Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN


Adres do korespondencji (adres aktualnego Prezesa Oddziału)
Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Szpital SP ZOZ MSW im. prof. L. Bierkowskiego
ul. Dojazd 34
60–631 Poznań
tel.: 61 846 45 89 (585)

Siedziba
Oddział Wielkopolsko-Lubuski PTN
Katedra i Klinika Neurologii AM w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 49,
60-355 Poznań,
tel: +(61) 869 1535 faks: +(61) 869 1697e-mail: owl@ptn.org.pl


Konto bankowe: PKO BP I o/Poznań 80 1020 4027 0000 1202 0031 0359

Brak komentarzy: