25.11.2005

Bomba megabitowa wybuchła.

Bomba megabitowa, przed którą przestrzegał Stanisław Lem, wybuchła.
Przytłaczani jesteśmy codziennie ogromną ilością informacji również tych, które dotyczą medycyny w ogóle, a neurologii w szczególności. Nie zawsze dysponujemy dostateczną ilością czasu by podjąć choćby próbę ich selekcji.
Zarząd Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego podjął decyzję o założeniu strony internetowej, która będzie informować o bieżących wydarzeniach związanych z lokalnym, ale także krajowym i światowym środowiskiem neurologicznym. Celem tego przedsięwzięcia, w którego bezpośrednią realizację zaangażował wiele sił i niewątpliwych umiejętności Pan dr Jan Mejnartowicz, jest usprawnienie wymiany informacji pomiędzy Zarządem a P.T. Członkami Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN.
Tych z Państwa, którzy zainteresowani będą tą drogą kontaktu będziemy powiadamiać o zebraniach Oddziału przesyłając zawiadomienia w formie elektronicznej. Wszyscy zainteresowani będą mogli na niniejszej stronie internetowej zapoznać się ze streszczeniami wystąpień, przeglądów prasy fachowej i prezentowanymi w czasie zebrań przypadkami klinicznymi.
Korzystając z okazji chciałbym zaprosić Państwa do aktywnego udziału w zebraniach. Oczekujemy ze strony P.T. Członków Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN zgłoszeń ciekawych wystąpień, prezentacji przypadków klinicznych i publikacji dotyczących istotnych problemów neurologii klinicznej, ale także szeroko pojętych nauk o układzie nerwowym (neuroscience).
W związku z niewątpliwym krajowym świętem neurologii jakim jest Ogólnopolski Zjazd najbliższe zebranie Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN odbędzie się w październiku.
W nadziei, że powyższe przedsięwzięcie spełni oczekiwania P.T. Członków Oddziału i przyczyni się do nieustannego procesu kształcenia lekarzy neurologów zapraszam jeszcze raz wszystkich do aktywnego w nim udziału.

Sławomir Michalak
Przewodniczący Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego PTN

 

Brak komentarzy: